Rittresultater.no personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Rittresultater.no samler inn og bruker personopplysninger.

Rittresultater.no, ved innehaver er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningslovens §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningslovens §18 1. ledd).

 

Nettsteder som som benytter Rittresultater.no plattform

Nettsted Personvernkontakt Epost
https://rittresultater.no Ståle Berg support@rittresultater.no

 

Selvstendig behandlingsansvarlig for personinformasjonen

Systemet gir enkelte brukere mulighet til å eksportere data til f.eks regneark.

I den forbindelse overdras behandlingsansvaret til brukeren, og han/hun overtar ansvaret for å behandle personopplysninger ihht lover og regler.


Behandling av personopplysninger på Rittresultater.no påmeldingsplattform
Innehaver har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger på Rittresultater.no påmeldingsplattform.

Rittresultater påmeldingsplattform benyttes av Rittresultater og Rittresultaters kunder (arrangører og lag/foreninger) til å motta påmeldinger til arrangement, behandle medlemsarkiv og til å behandle fakturering, regnskapsføring og betalinger for dette.
Informasjon som innhentes ved registrering av påmelding er:

 • Fornavn og etternavn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Postadresse

Hvis påmelder/betaler/fakturamottaker er en annen enn deltaker innhentes tilsvarende informasjon om fakturamottaker.

Fødselsdato og kjønn er nødvendig for at du skal kunne plasseres i riktig konkurranseklasse.  Kombinasjon av fødselsdato og navn benyttes også for å kunne koble påmeldingen til din utøverprofil for at du skal kunne finne dine resultater samlet på ett sted. Epostadresse og telefonnummer er nødvendig for at Rittresultater eller arrangøren skal kunne kontakte deg med viktig informasjon om arrangementet, som for eksempel avlysninger eller endringer i tidsplaner.

Postadresse kan være nødvendig for eventuell ettersending av premier eller for oppfølging av fakturaer som ikke betales til rett tid.  Noen arrangement trenger også postadresse for å kunne sende deltakerpakke (for eksempel startnummer) på forhånd. 

Noen arrangører innhenter informasjon ut over dette for å kunne tilby deg best mulig service.  Eksempler på dette kan være:

 • T-skjorte størrelse hvis arrangementet har deltakertrøyer 
 • Registreringsnummer på kjøretøy hvis akkreditering av bil inngår (for eksempel servicekjøretøy i sykkelritt)
 • Informasjon om allergier hvis måltider inngår i arrangementet


Når denne typen informasjon innhentes skal formålet fremgå av vilkårene for arrangementet, som du samtykker i ved registrering.  I Rittresultaters sine avtaler med arrangørene forplikter arrangøren seg til å benytte innsamlet informasjon kun til de formål som angis og kun nødvendige data for gjennomføring. Arrangøren forplikter seg til at avtaler med leverandører de benytter seg av med skal ha samme begrensning. 

Eksempler på arrangørens leverandører som trenger tilgang til data for å kunne levere nødvendige tjenester er:

 • Leverandør av tidtakings- og resultatservice
 • Leverandør av tidtakingsgrafikk for TV og web-produksjoner
 • Leverandør av print/graveringstjenester tjenester for premier/medaljer/diplomer
 • Leverandør av foto/videotjenester
 • Leverandør av GPS/livetracking tjenester
 • Leverandør av arrangements-app som tilbyr resultater

 
Behandling av personopplysninger på Rittresultaters plattform
Innehaver har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger på Rittresultaters plattform.

Rittresultaters plattform benytter data innhentet fra Rittresultaters påmeldingsplattform til å utføre tidtaking og produsere resultatlister for idrettsarrangement.

Rittresultaters plattform mottar også persondata fra tredjeparts påmeldingssystemer.

Dataene som er lagret benyttes til to formål:

 • For at arrangør skal kunne yte deg best mulig service før, under og etter arrangementet
 • For at resultatlister fra arrangementet skal være tilgjengelig for flest mulig

Som utøver har du rett til å bli anonymisert i våre publiserte deltaker- og resultatlister.  I noen tilfeller vil det imidlertid være slik at resultatet har en offentlig interesse som veier tyngre, slik at resultatet ikke kan anonymiseres. Eksempler på dette er hvis du deltar i eliteklassen i arrangement, deltar i nasjonale eller internasjonale mesterskap, eller at dit resultat kvalifiserer for poengplass i nasjonale eller internasjonale rankinger.

Dette er noe du selv aktivt kan ta stilling til ved å velge å avstå fra deltakelse i slike arrangement.

Selv om du deltar i et arrangement som anonym, og ditt navn ikke blir publisert i offentlige deltaker- og resultatlister, så trenger arrangør tilgang til denne informasjonen for at de skal kunne yte riktig service til deg, som

 • Sørge for at du får utdelt riktig startnummer og tidtakingsbrikke
 • Sende deg nødvendig informasjon i forkant av arrangementet

Som deltaker i idrettsarrangement aksepterer du at arrangøren ønsker å få publisert sine resultater videst mulig.  Data som er nødvendig for å presentere resultater kan derfor deles med tredjeparter.  
Ved deling av resultatdata deles kun de data som er nødvendig for å presentere resultatlister:

 • Navn
 • Fødselsår
 • Kjønn
 • Hvilken klubb/team/by du representerer
 • Resultat (tider, plassering, oppnådde poeng)

Hvis du har valgt å delta som anonym vil ditt resultat bli levert anonymisert til tredjeparter.  Det betyr at navn og klubb/team/by vil være anonymisert.  Adresse, kontaktinformasjon (telefon/epost) deles ikke med tredjepart til dette formål.

Eksempler på tredjeparter som kan motta resultater er:

 • Aviser (papir og web)
 • Leverandører av tidtakingsgrafikk til TV og web-produksjoner
 • Nasjonale og internasjonale idrettsforbund (for eksempel FIS, UCI, NSF, NCF)
 • Ranking tjenester
 • Arrangører som skal bruke resultatene til seedingsformål
 • Arrangements/resultat apper

Ved levering av resultater til seedingsformål og rankingformål vil relevante ID inngå i data utvekslingen med tredjepart.  For eksempel

 • Hvis du deltar i et seedingsløp for et Birkebeiner arrangement vil Birkebeiner arrangøren motta resultat sammen med din Birk-ID
 • Hvis du deltar i et FIS renn vil FIS motta resultat sammen med din FIS-kode
 • Hvis du deltar i et UCI sykkelritt vil UCI motta resultat sammen med din UCI-kode
 • Hvis du deltar i et sykkelritt vil NCF via EQ timing motta resultater sammen med din EQtimingID.
 • Hvis du deltar i et sykkelritt vil Swix Hardrocx Rittranking.no motta resultater sammen med din RittrankingID.

Merk at hvis du velger å anonymisere ditt resultat, så vil heller ikke ditt resultat kunne benyttes til å gi deg riktig seeding i arrangement du selv deltar.
  
Hvem har tilgang til data som er lagret om deg?
Personopplysninger vil være tilgjengelig for de i Rittresultater som trenger det for å yte deg service. Det betyr at arrangører ikke vil få tilgang til adresse- og kontaktinformasjon uten etter særskilt avtale. Unntak her er i de tilfeller man har tillatt bruk av adresse- og kontaktinformasjon i forbindelse med utsending av varer og/eller startnummer, samt medlemsansvarlig og kasserer i klubbene ovenfor.

Arrangører vil likevel kunne sende deg informasjon på epost og SMS fra våre administrasjonssystemer, men uten at de får se din adresse- og kontaktinformasjon.


Hvordan finne ut hva Rittresultater lagret om deg?
Informasjon om hva Rittresultater har lagret om deg vil du finne på din profil.  Der finner du de personlige data som er lagret, samt informasjon om alle gjeldende påmeldinger og resultater vi har lagret tilknyttet din profil.

Det kan forekomme at personer har flere profiler hos Rittresultater.  Dette kan oppstå hvis du melder deg på arrangement uten å bruke din profil, med ulik skrivemåte i navn eller med feil fødselsdato.  På utøverprofilen vil du kun se data som er knyttet til den verifiserte profilen.  Derfor bør du alltid logge deg inn med samme profil når du melder deg på et arrangement for å sikre at dine data samles på denne.
  
Anonymisering
Du kan be om anonymisering av dine data fra startlister eller resultatlister for enkelt arrangement.  Disse innstillingene kan du styre via din brukerprofil.

For anonymisering i tidligere resultater kan du gjøre dette via "Mine data".

Det finnes unntak der ønske om anonymisering i resultatlister ikke kan tas til følge.  Dette gjelder for eksempel hvis du har deltatt i nasjonale eller internasjonale mesterskap der resultatene har vesentlig allmenn interesse, eller hvis du har et så godt resultat i et arrangement, uavhengig av nivå, at allmennheten har interesse av dette.

For enkelte arrangement kan det finnes utskrevet offisielle resultatlister som arrangør, forbund, presse eller andre har publisert.  Det vil ikke være mulig å anonymiseres i slike resultatlister etter at de først er publisert.  Derfor er det viktig at du foretar ditt valg om anonymisering idet du melder deg på et arrangement.
  
Sletting
Du kan be om at data blir slettet fra våre registre.  Men du må være oppmerksom på at enkelte data ikke kan slettes – og at man i stedet må anonymisere.  Hvis du har et resultat i et arrangement, og du ønsker å bli slettet vil din plassering i resultatlisten opprettholdes – men du blir erstattet med en anonym utøver. Videre har Rittresultater 5 års oppbevaring for alt regnskapdata ihht bokføringslovens §13 andre ledd.

Du kan ikke be om sletting av data som er nødvendig for oppfølging av eventuelt økonomisk mellomværende mellom deg og Rittresultater eller mellom deg og en part som Rittresultater representerer (arrangør).  I slike tilfeller må du først gjøre opp mellomværende før du kan be om sletting.

Sletting skjer via selvbetjening på "Mine data" i din profil og skjer utmiddelbart.


Sist endret
Erkæringen ble sist oppdatert 29. januar 2022