95. Kasper Steen Enstad

Vennligst oppgi en beskrivende tekst som mulig. Du bør beskrive hva som er feil, og hva er det som er korrekt. Ved manglende/feil resultat oppgi klokkeslett for målgang
Vennligst legg ved GPS filen dersom du har denne tilgjengelig
+ 22 = 33
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
Avbryt