Ryeløpet 2015

Vennligst oppgi en beskrivende tekst som mulig. Du bør beskrive hva som er feil, og hva er det som er korrekt. Ved manglende/feil resultat oppgi klokkeslett for målgang
+ 30 = 57
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
Avbryt