405. Thomas Christiansen

DatoArrangementKlasseTidRank
27.05.2014Ryeløpet 20145 km
M 30 - 39
DNS
21.05.2013Ryeløpet 2013M 30-3900:20:5837
22.05.2012Ryeløpet 2012M 30-3900:22:0630
Lukk