50. Ola Grindland

DatoArrangementKlasseTidRank
05.06.2018Ryeløpet 20185 km
M 20 - 29
00:17:38,13
Lukk